نحوه پرداخت وجه در سایت سانادل نوین کالا از دو طریق درگاه های بانکی و روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.
لازم به ذکر است در روش کارت به کارت بسته ارسالی فقط به نام شخص صاحب حساب واریز کننده وجه ارسال میگردد و خریدار باید جهت ثبت سفارش ، سفارش خود را به نام شخص صاحب حساب ثبت نماید.