نحوه پرداخت وجه در سایت سانادل نوین کالا از دو طریق درگاه های بانکی ملت و پارسیان و روش کارت به کارت (فقط و فقط شماره کارت ملت و یا پارسیان که بنام مژده کمیلی ، مدیریت سایت می باشد) امکان پذیر است.
لازم به ذکر است در روش کارت به کارت بسته ارسالی فقط به نام شخص صاحب حساب واریز کننده وجه ارسال میگردد و خریدار باید جهت ثبت سفارش ، سفارش خود را به نام شخص صاحب حساب ثبت نماید.