مشتریان محترم می توانند در صورت نیاز به ثبت شکایات و یا پیگیری شکایات

از طریق ایمیل info@sanadeltraiding.com

و یا از طریق تماس با تلفن 02177454357

و یا پیام متنی با شماره 09913020854 و 09917410603

شکایت خود را ثبت و یا پیگیری نمایند