مشتریان محترم می توانند در صورت نیاز به ثبت شکایات و یا پیگیری شکایات

از طریق ایمیل info@sanadeltraiding.com

و یا از طریق تماس با تلفن 91348041 -021 و 09390922659

و یا پیام متنی واتساپ با شماره 09913020854

شکایت خود را ثبت و یا پیگیری نمایند